باشگاه مشتریان پالادیوم

نقشه طبقات

سوپرمارکت پالادیوم

اپلیکیشن پالادیوم را نصب کنید
Download From GooglePlay Download From AppStore

خرج امتیاز در سوپرمارکت پالادیوم

خرج امتیاز در سوپرمارکت پالادیوم

با شروع ماه مبارک رمضان میتوانید امتیاز های کارت باشگاه مشتریان خود را در سوپرمارکت پالادیوم نیز خرج نمایید. روزهای شنبه تا جهارشنبه از ساعت 15:30 تا 18:30